De hieronder beschreven disclaimer is van toepassing op de website Globally.nl. Globally Online, een merknaam van More Online, verder te noemen als Globally.nl.

De reisverhalen, reisinformatie en reistips en overige artikelen en samenstelling van informatie op Globally.nl worden met zorg en aandacht geschreven. Desondanks blijft er altijd de mogelijkheid dat de geschreven informatie die op Globally.nl staat gepubliceerd, onvolledig c.q. onjuist is. Fouten in de verwerking van informatie en gegevens kunnen niet altijd voorkomen worden.

Bezoekersreacties
Bezoekersreacties, beweringen en meningen die worden geuit op artikelen op Globally.nl, zijn die van de bezoeker/auteur(s) en niet noodzakelijkerwijs die van Globally.nl, de webmaster, of de internetprovider.

Globally.nl kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud hiervan en is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die mogelijk voortvloeit uit de betreffende uitingen.

Informatie op Globally.nl
Globally.nl kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige impliciete garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Globally.nl behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Aansprakelijkheid
Globally.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband heeft met het gebruik van Globally.nl. Globally.nl kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortgekomen is uit het gebruik van informatie die verkregen is van Globally.nl.

Globally.nl zal zich inzetten om de beschikbaarheid van de website zo groot mogelijk te doen en eventuele storingen zo snel mogelijk te (laten) verhelpen, maar Globally.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een storing met betrekking tot de website www.globally.nl.

Advertentie uitingen op Globally.nl

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van de advertenties en gesponsorde links op Globally.nl, kan Globally.nl niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van deze advertenties.

Globally.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Globally.nl en de advertenties op Globally.nl of de (on)bereikbaarheid van onze site. Ook kan Globally.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de websites van derde partijen die adverteren op Globally.nl.

Links naar externe websites
Op Globally.nl worden links naar andere websites geplaatst. Globally.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van die websites (of de verwijzingen van die websites naar andere websites) en/of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. U dient hiervoor het privacy beleid, de disclaimer, copyright of algemene voorwaarden van de site die u bezoekt te raadplagen.

Auteursrecht
Een bezoeker/ster van Globally.nl mag geen artikelen die zijn geschreven op Globally.nl verveelvoudigen voor eigen- en/of commercieel gebruik, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Globally.nl.

Een bezoeker/ster mag wel artikelen van Globally.nl delen via zijn/haar social media account (bijvoorbeeld: Facebook, Twitter en dergelijke platforms).